Burgerperspectieven 2008 | 3

Kwartaalrapportage van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB)

Auteurs: Paul Dekker, Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden
ISBN: 9789037704105

De respondenten in dit derde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) hebben in juli en augustus hun mening gegeven over de stand van het land en hun visie daarop. Velen  twijfelden er niet aan dat economisch het tij aan het keren was, maar zelfs de bijna tweederde van hen die net als in eerdere metingen van mening was dat het 'met Nederland eerder de verkeerde kant op gaat' zal daarbij niet ook maar een seconde gedacht hebben aan de ontwikkelingen van de afgelopen weken. Daarin onderscheidden zij zich ook niet van de financiële experts, de economen, de bankiers of de politici.

Hoe actueel ook, de recente gebeurtenissen - qua impact alleen te vergelijken met 9/11 zeven jaar geleden en ook bijna even onverwacht - maken dit derde kwartaalbericht onvermijdelijk gedateerd. Alles wat in augustus gedacht en gezegd werd, heeft vooral waarde als een laatste memento van een afgesloten tijdperk.

We besteden in dit bericht vooral aandacht aan de samenhang tussen verschillen in opleidingsniveau en het verschil in de mate waarin men het gevoel heeft dat het goed of slecht gaat met het land, de mate ook waarin men tevreden is met het leven en bijvoorbeeld in de politiek vertrouwen heeft. Mensen met weinig opleiding vinden niet alleen vaker dat het met Nederland meer de verkeerde kant op gaat, maar ook dat de overheid het slecht doet en dat je de politiek en de politici niet kunt vertrouwen. Bij mensen met een hoog opleidingsniveau is het beeld in belangrijke mate het spiegelbeeld daarvan. Zij zijn vaak aanzienlijk positiever en milder gestemd.