Burgerperspectieven 2010 | 1

Het eerste kwartaalbericht uit het Continu Onderzoek Burgerspectieven (COB) van 2010

Auteurs: Paul Dekker, Josje den Ridder en Irene de Goede
ISBN: 978 90 377 0490 7

  • Bevolking positiever over de economie
  • Minder zorgen over het inkomen, meer over de moraal
  • Nationale politiek boeiender, lokale politiek toegankelijker
  • Tegenstellingen tussen groepen: geen spanningen, wel verschillen
  • Weinig zorgen over de relaties tussen jong en oud