Burgerperspectieven 2010 | 2

Het tweede kwartaalbericht uit het Continu Onderzoek Burgerspectieven (COB) van 2010

Auteurs: Josje den Ridder en Paul Dekker
ISBN: 978 90 377 0507 2

  • Omvang van de overwogen bezuinigingen moeilijk voorstelbaar

  • Vertrouwen in de politiek gedaald

  • Aandacht van nieuw kabinet gevraagd voor economie, zorg, onderwijs en veiligheid

  • Vertrouwen in informatie: 'gezagscrisis' of 'kritische burgers'?

  • Expertise en afwezigheid van eigenbelang essentieel voor vertrouwen