Burgerperspectieven 2011 | 1

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB)

Auteurs: Eefje Steenvoorden, Paul Dekker en Pepijn van Houwelingen
ISBN: 978 90 377 0549 2

De trends in ontevredenheid, vertrouwen, maatschappelijke zorgen en politieke prioriteiten van de bevolking, met dit kwartaal extra aandacht voor de eurocrisis en Nederland vergeleken met Denemarken.