Burgerperspectieven 2011 | 2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB)

Auteurs: Josje den Ridder, Paul Dekker en Pepijn van Houwelingen
ISBN: 978 90 377 0564 5

De trends in ontevredenheid, vertrouwen, maatschappelijke zorgen en politieke prioriteiten van de bevolking, met dit kwartaal extra aandacht voor de publieke agenda, betrokkenheid bij internationale kwesties. En natuurlijk het antwoord op de vraag of de vermindering van het pessimisme, die we in het eerste kwartaal van 2011 signaleerden, zich doorzet.