Vraag naar arbeid 2015

Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s.

Auteur(s): Patricia van Echtelt, Roelof Schellingerhout (ITS), Marian de Voogd
ISBN/ISSN/anders978 90 377 0754 0

Het arbeidsmarktbeleid is erop gericht de arbeidsdeelname te verhogen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de werkgevers. Investeringen in het personeel zijn van belang om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Welk personeelsbeleid voeren ondernemers en gaan de ontwikkelingen in de door de overheid gewenste richting?

Het rapport behandelt een aantal actuele beleidsthema’s, zoals flexibilisering van de arbeid, van-werk-naar-werk activiteiten, scholing en de combinatie van arbeid en zorg. Ook beschrijft het welke aandacht werkgevers schenken aan bijzondere doelgroepen zoals ouderen en mensen met gezondheidsbeperkingen.

De publicatie is gebaseerd op een langlopend onderzoek onder bijna 3000 werkgevers en wordt elke twee jaar herhaald. Sinds 2010 beheert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de uitkomsten daarvan.

Gebruikte databestanden