Arbeidsvraagpanel (AVP)

Met behulp van het Arbeidsvraagpanel worden in Nederland op uitgebreide schaal gegevens verzameld over de vraag naar arbeid door organisaties. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de door organisaties uitgeoefende vraag naar arbeid, en de bepalende factoren voor de vraag naar arbeid op vestigingsniveau.

Met behulp van het Arbeidsvraagpanel worden in Nederland tweejaarlijks gegevens verzameld over de vraag naar arbeid door organisaties. Dat levert informatie op over het personeelsbeleid. In de vragenlijst komen onderwerpen aan bod als het aantrekken van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, diversiteitsbeleid, het contracttype dat werkgevers aanbieden (flex of vast), het scholingsbeleid en het faciliteren van het combineren van betaald werk met zorgtaken. 

De bestanden van het Arbeidsvraagpanel zijn te verkrijgen via DANS.
 

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: vestigingen in Nederland met minimaal vijf werknemers in dienst

Soort onderzoek: longitudinale enquête

Verzamelmethode: 

  • vanaf 2017: drie telefonische interviews met een aanvullende online vragenlijst
  • 2011 tot en met 2015: drie telefonische interviews met een aanvullende vragenlijst, die schriftelijk of via internet kan worden ingevuld
  • 2003 tot en met 2009: drie telefonische interviews met een aanvullende schriftelijke vragenlijst
  • 1989 tot en met 2001: mondeling interview met aanvullende schriftelijke vragenlijst

Steekproefeenheid: vestiging van een arbeidsorganisatie

Opdrachtgever: vanaf 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tot 2010 Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)

Frequentie en looptijd: tweejaarlijks, vanaf 1989