Survey Integratie Migranten 2015

Verantwoording van de opzet en uitvoering van een survey onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Poolse en Somalische Nederlanders en een autochtoon Nederlandse vergelijkingsgroep.

Auteur(s): Iris Andriessen, Joost Kappelhof
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0778 6

Het veldwerkverslag Survey Integratie Migranten 2015 betreft een verantwoording van de opzet en uitvoering van deze survey onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Poolse en Somalische Nederlanders en een autochtoon Nederlandse vergelijkingsgroep. Het beschrijft de onderzoekspopulatie, de steekproeftrekking, de vragenlijst en de manier waarop de data zijn verzameld. Ook zijn gegevens opgenomen over de respons, de representativiteit van het databestand en de weging.

Gebruikte databestanden