Survey integratie migranten (SIM)

De Survey integratie migranten is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van migrantengroepen. Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport.

Een uitgebreide onderzoeksverantwoording van SIM'06 is als SCP-publicatie verschenen. De data van SIM2006 en het hoofdonderzoek van SIM2011 en SIM2015 zijn gedeponeerd bij DANS.

Doelpopulatie: 
2006 en 2011: In Nederland woonachtige personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond van 15 jaar en ouder;controlegroep autochtone Nederlanders
2015: in Nederland woonachtige personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Poolse of Somalische migratieachtergrond  van 15 jaar en ouder; controlegroep autochtone Nederlanders
2020: in Nederland woonachtige personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Poolse, Iraanse of Somalische migratieachtergrond  van 15 jaar en ouder; controlegroep autochtone Nederlanders

Steekproefeenheid: 
persoon

Verzamelmethode: 
2006: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI), 2011: hoofdonderzoek CAPI, experiment mixed mode: CAWI, CATI en CAPI, 2015 en 2020: mixed mode: CAWI en CAPI

Opdrachtgever: 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: 
2006: Veldkamp Marktonderzoek bv, 2011: GfK Panel Services Benelux, 2015: TNS Nipo / Veldkamp, 2020: Labyrinth Onderzoek

Frequentie: 2006, 2011, 2015, 2020

SIM2020

Verantwoording van de opzet en uitvoering van de SIM2020

Veldwerkperiode: maart 2020 tot en met januari 2021

Steekproef: bruto steekproef 15.078 personen; 1968 Turks, 2073 Marokkaans, 2068 Surinaams, 2060 Antilliaans, 1883 Pools, 1400 Somalisch, 1989 Iraans 1637 autochtoon

Respons: 5323 personen;  696 Turks (35%), 570 Marokkaans (27%), 638 Surinaams (31%), 592 Antilliaans (29%), 682 Pools (36%), 519 Somalisch (37%); 855 Iraans (43%); 771 autochtoon (47%)

SIM2015

Veldwerkperiode: 19 januari 2015 tot en met 15 juli 2015

Steekproef: bruto steekproef 15.028 personen (waarvan oneigenlijke non-respons 645 personen); 1858 Turks, 2082 Marokkaans, 2367 Surinaams, 2419 Antilliaans, 2702 Pools, 1747 Somalisch; 1855 autochtoon

Respons: 6829 personen, van wie 52% via CAWI en 48% via CAPI;  920 Turks (50%), 951 Marokkaans (46%), 1045 Surinaams (46%), 1112 Antilliaans (48%), 1129 Pools (45%), 626 Somalisch (37%); 1046 autochtoon (58%)

SIM2011 

Veldwerkperiode: hoofdonderzoek: half november 2010 - half mei 2011
mixed mode onderzoek: eind november 2010 - half juni 2011

Steekproef: hoofdonderzoek: 8726 personen; 1740 Mar., 1565 Tur., 1974 Ant., 1930 Sur., 1517 aut.
mixed mode-onderzoek: 5452 personen; 1086 Mar., 979 Tur., 1233 Ant., 1207 Sur., 947 aut.

Respons: hoofdonderzoek: 4125 personen (50%): 834 Mar. (50%), 814 Tur. (54%), 872 Ant. (48%), 790 Sur. (43%), 815 aut. (55%) mixed mode onderzoek: 2698 personen (52%): 561 Mar. (53%), 533 Tur. (56%), 547 Ant. (49%), 519 Sur. (45%), 538 aut. (59%)
 

SIM2006 

Veldwerkperiode: maart 2006 - december 2006

Steekproef: 11.520 personen; 2390 Mar., 2162 Tur., 2212 Ant., 2679 Sur., 2077 aut.

Respons: 5250 personen (53%); 1032 Mar. (50%), 1132 Tur. (60%), 1007 Ant. (54%), 1065 Sur. (46%), 1014 aut. (55%)