Cumulaties in de jeugdhulp

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Raming en verdeelmodel jeugdzorg.

Auteurs: Klarita Sadiraj, Michiel Ras en Evert Pommer.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0790 8.
Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

Gemeenten verzorgen sinds 2015 de jeugdhulp. Elke gemeente krijgt daarvoor een budget dat is gebaseerd op sociaaleconomische en demografisch kenmerken van kinderen in die gemeente.

Er zijn vermoedens dat het gelijktijdig optreden van risicokenmerken (cumulatie) in werkelijkheid hogere kosten oplevert dan waar de budgetten nu in voorzien.
Of deze vermoedens terecht zijn, laten we in deze studie zien.
We kunnen nu namelijk, beter dan voorheen, deze vraag beantwoorden, omdat nu via het CBSintegrale informatie beschikbaar is over alle individuele gebruikers en niet-gebruikers van jeugdhulp voor het jaar 2012.

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Raming en verdeelmodel jeugdzorg. Eerder verschenen onder andere De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers (2015), Kosten verschillen in de jeugdzorg (2014), Verdeling historische middelen jeugdzorg (2014), Groeit de jeugdzorg door? (2013) en Terecht in Jeugdzorg (2013).