Dr. K. (Klarita) Sadiraj

Dr. K. (Klarita) Sadiraj

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Jeugdzorg, ouderenzorg, informele zorg, ramingen
Werkt bij
Programma Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
Telefoonnummer
06 11 29 81 71
E-mailadres
k.sadiraj@scp.nl

Klarita Sadiraj promoveerde in 1999 aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 1999 en 2006 werkte ze bij de commerciële onderzoeksinstituten NYFER en SEO. Daar deed ze kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van de zorg, sociale zekerheid, kinderopvang, infrastructuur en international financiële economie. Ook maakte ze kosteneffectiviteitsanalyses en voorspellingen van economische groei.

Informele zorg

Sinds 2006 werkt Klarita bij het SCP. Hier onderzoekt ze aspecten van langdurige zorg, informele zorg, jeugdzorg en de armoedeval.

Beknopte bibliografie

  • L. Kok, C. Berden, K. Sadiraj. “Costs and benefits of home care for the elderly versus residential care: a comparison using propensity scores” (2014), The European Journal of Health Economics, (online)
  • K. Sadiraj, M. Ras, L. Putman, J. Jonker. Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen; Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017,  SCP-publicatie 2013-34
  • E.Pommer, K. Sadiraj. Verdeling historische middelen jeugdzorg, 2013, SCP
  • S. Bot, S. de Roos, K. Sadiraj, S. Keuzenkamp, A. van der Broek, E. Kleijnen. Terecht in de jeugdzorg (Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik), SCP-publicatie 2013-2
  • Evelien Eggink, Debbie Oudijk, Klarita Sadiraj. VeVeRa-IV. Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030. SCP-publicatie 2012-5
  • Klarita Sadiraj, Debbie Oudijk, Hetty van Kempen en John Stevens. De opmars van het pgb. De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief. SCP-publicatie 2011/17 (2011)