Langer zelfstandig

Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg.

Auteurs: Cretien van Campen, Jurjen Iedema, Marjolein Broese van Groenou en Dorly Deeg.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0817 2.

Het kabinet beoogt met de hervorming van de langdurige zorg de trend te versterken dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet of later naar een zorginstelling verhuizen.

Veel Nederlandse burgers van 65 jaar en ouder redden het om lang zelfstandig in eigen buurt en huis te blijven wonen, met uiteenlopende vormen van zorg en ondersteuning.

In deze studie laat het Sociaal en Cultureel Planbureau zien van welke zorg, voorzieningen, persoonlijke en sociale hulpbronnen 65-plussers gebruikmaken en hoe lang ze daarmee zelfstandig blijven wonen voor ze naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen of overlijden.

Gebruikte databestanden

Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), Vrije Universiteit Amsterdam