Dr. C. (Crétien) van Campen

Dr. C. (Crétien) van Campen

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Kwaliteit van leven, gezondheid en geluk, levensloop, verouderingsvraagstukken
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
Telefoonnummer
06 1513 4043
E-mailadres
C.van.campen@scp.nl

Crétienvan Campen studeerde Psychologie, met de bijvakken Cultuurwetenschappen en Filosofie, aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Hij promoveerde bij de vakgroep Kunstgeschiedenis in Utrecht. Hij werkte als onderzoeker kwaliteit van leven en zorg bij het NIVEL, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit en als associate lector Innoveren met Ouderen aan de hogeschool Windesheim. Sinds 1998 is hij verbonden aan het SCP en is lid van verschillende adviesraden en onderzoekscommissies.

Levensloop en kwaliteit van leven

Crétien doet onderzoek naar de kwaliteit van leven in de levensloop op verschillende levensdomeinen. Vanuit het perspectief van de burger onderzoekt hij welke aspecten van het leven bijdragen aan het gelukkig ouder worden. Naast de bijdrage van gezondheid en zorg onderzoekt hij de samenloop van leren, werken, participeren en samenleven in de de levensloop. Hij publiceerde hierover nationaal en internationaal erkende boeken, rapporten en artikelen. Hij is een veelgevraagd spreker en draagt geregeld bij aan het maatschappelijke debatten rondom verouderingsvraagstukken.

Meer informatie

Een uitgebreide bibliografie is te vinden op Crétien's profiel op Google Scholar.

Beknopte bibliografie

  • Campen, C. (2020). Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving. Een pleidooi voor zingeving en creativiteit. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Campen, C. van, A. Wennekers, J. Boelhouwer en J. Kullberg (2019). Hoe gaat het met Nederlanders en hoe waarderen zij hun leven? Hoofdlijnen en slotbeschouwing. In: Wennekers et al. (2019). De sociale staat van Nederland 2019. Den Haag: SCP.
  • Campen, C. van & P. van Houwelingen (2019). Zingeving in de laatste levensjaren in verpleeghuizen. Tijdschrift Positieve Psychologie |TPP, nr. 2, p. 30-35.
  • Campen, C. van, F. Vonk en T. van Tilburg (2018). Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Campen, C. van en D. Verbeek-Oudijk (2017). Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Campen, C., W. Rosenboom, S. van Grinsven, C. Smits (redactie). (2017) Kunst en positieve gezondheid: Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Zwolle: Hogeschool Windesheim/LKCA/Movisie.
  • Campen, C. van, M. Broese van Groenou, D. Deeg en J. Iedema (2017).  Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Campen, C. van, S. Kooiker, A. de Boer (2016). Zorgen: Hoe gaan we als samenleving zorgen voor de groeiende groep ouderen. In: A. van den Broek, C. van Campen, J. de Haan, A. Roeters, M. Turkenburg, L. Vermeij (red.). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: SCP.
  • Campen, C. van, A. Bergsma, J. Boelhouwer, J. Boerefijn & L. Bolier (red.) (2012). Sturen op geluk. Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Campen, C. van (red.) (2011). Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (publicatie 2011/10).