Oud worden in Nederland

In dit magazine staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal.

Auteurs: Lotte Vermeij (SCP) (redactie) en Radboud Engbersen (Platform31).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0835 6.

Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Nu daarbij steeds meer ouderen zelfstandig wonen met minder professionele ondersteuning, wordt de buurt steeds belangrijker voor hun kwaliteit van leven.

Veel ouderen hebben er relaties die ver teruggaan, maken gebruik van publieke voorzieningen en in steeds meer buurten bestaan vrijwilligersinitiatieven voor ouderen.

Buurten kunnen zo een positieve bijdrage leveren aan de levens van de ouderen die er wonen.

In een collectie van artikelen belichten we in dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen vanuit verschillende invalshoeken.

Met dit magazine willen we voelbaar maken hoezeer ouderen en plaatsen waar mensen oud worden van elkaar verschillen en hoe ingewikkeld het is om daar met beleid en concrete maatregelen bij aan te sluiten.