Dr. L. (Lotte) Vermeij

Dr. L. (Lotte) Vermeij

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Platteland, vitaliteit, sociaal kapitaal
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
Telefoonnummer
06 11 76 63 21
E-mailadres
l.vermeij@scp.nl

Het onderzoek van Lotte Vermeij richt zich veelal op de leefomgeving en de rol van deze omgeving in de levens van Nederlanders. In het kader van het onderzoeksprogramma de Sociale Staat van het Platteland onderzocht zij tot 2017 onderwerpen als de leefbaarheid in dorpen, lokale binding, bewonersinzet en burenhulp. Binnen het programma Maatschappelijke Participatie, richt zij zich momenteel op de vraag wat maakt dat ontmoetingsplekken als inclusief ervaren worden door personen met een lichamelijke beperking. Daarbij gaat haar interesse uit naar ruimtelijke verschillen binnen Nederland, onder andere in de beleving van Nederlandse identiteit.

Lotte studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij in 2006 promoveerde bij het Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijke Theorie en Methodologie (ICS) aan de Universiteit Utrecht. Voor haar proefschrift What’s Cooking bestudeerde zij sociale en culturele scheidslijnen tussen leerlingen van verschillende herkomst in schoolklassen.

Beknopte bibliografie