Dr. L. (Lotte) Vermeij
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. L. (Lotte) Vermeij

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Sociale samenhang, leefomgeving, in- en uitsluiting
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
E-mailadres
l.vermeij@scp.nl

Lotte Vermeij studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij in 2006 promoveerde bij het Interuniversitair Centrum voor Sociaalwetenschappelijke Theorie en Methodologie (ICS) aan de Universiteit Utrecht. Bij het SCP werkte ze aanvankelijk een aantal jaren aan het programma de Sociale Staat van het Platteland, waarbinnen ze onderzoek deed naar leefbaarheid, lokale binding en burgerparticipatie in dorpen. Hoewel ruimtelijke verschillen binnen Nederland haar interesse bleven houden, verbreedde haar onderzoek zich naar thema’s als de positie van ouderen in de Nederlandse samenleving en regionale identiteit. Momenteel richt haar onderzoek zich op ervaringen van in- en uitsluiting. Deze ervaringen staan centraal in een recente studie naar toegankelijkheid van het publieke leven voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in een lopend onderzoek, naar gescheidenheid in Nederland.

Beknopte bibliografie