Kijk op kinderopvang

Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang.

Auteurs: Anne Roeters en Freek Bucx.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0876 9.
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Het onderzoek Kijk op kinderopvang brengt in kaart hoe ouders van nu over de kinderopvang denken, wat hun ervaringen zijn en welke keuzes zij maken.

Kinderopvang

Hoe denken zij over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang? En hoe hangen hun denkbeelden en ervaringen samen met de manier waarop zij arbeid en zorg combineren?

Het rapport baseert zich op informatie over recente ontwikkelingen in de kinderopvang en een vragenlijstonderzoek onder ruim 1.800 ouders van baby's en kleuters.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit onderzoek verricht op verzoek van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW. De dataverzameling is gefinancierd door de directie kinderopvang.

Gebruikte databestanden