Kijk op Kinderopvang (KoK)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de keuzes die ouders maken als het gaat om kinderopvang en werk. In dit onderzoek is gekeken naar hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van opvang denken.

Ook is gekeken in hoeverre deze percepties samenhangen met het gebruik van opvang, de arbeidsmarktparticipatie en de werk-privébalans van ouders. In het onderzoek zijn ook kwetsbare gezinnen betrokken, aangezien deze groepen relatief weinig gebruik maken van formele opvang en onbekend is wat hiervan de achterliggende reden is.

Doelpopulatie: Kinderopvang: huishoudens met het oudste kind geboren in 2016 (baby-groep). Buitenschoolse opvang: huishoudens met het oudste kind geboren in 2012 (kleuter-groep).

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon (kind)

Verzamelmethode: vragenlijst, naar keuze schriftelijk of via internet in te vullen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: eenmalig in 2017

Respons: 1.832 (23%) (Kinderopvang: 900 (25%),  BSO: 932 (22%))