Kijk op Kinderopvang (KoK)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de keuzes die ouders maken als het gaat om kinderopvang en werk. In dit onderzoek is gekeken naar hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van opvang denken.

Ook is gekeken in hoeverre deze percepties samenhangen met het gebruik van opvang, de arbeidsmarktparticipatie en de werk-privébalans van ouders. In het onderzoek zijn ook kwetsbare gezinnen betrokken, aangezien deze groepen relatief weinig gebruik maken van formele opvang en onbekend is wat hiervan de achterliggende reden is.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Kinderopvang: huishoudens met het oudste kind geboren in 2016 (baby-groep). Buitenschoolse opvang: huishoudens met het oudste kind geboren in 2012 (kleuter-groep).

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon (kind)

Entiteiten: personen

Steekproefkader: Gemeentelijke basisadministratie. Steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelmethode: vragenlijst, naar keuze schriftelijk of via internet in te vullen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Panteia

Frequentie: eenmalig in 2017

Weging: Kinderopvang: responscorrectie: inkomen huishouden + woning + opleiding + kwetsbaar + gebruik opvang+ gebruik opvang:woning + woning:etnische groep,  eindweging: aantal ouders in gezin, inkomen huishouden en etnische groep.
Buitenschoolse opvang: responscorrectie: inkomen huishouden + woning + opleiding + lft + lft:woning, eindweging: aantal ouders in gezin, inkomen huishouden en gebruik opvang.

Meting 2017

Veldwerkperiode: 1 augustus 2017 -  23 oktober 2017

Steekproefomvang: 7857 (Kinderopvang: 3655, BSO: 4.202)

Respons: 1.832 (23%) (Kinderopvang: 900 (25%),  BSO: 932 (22%))