Verdringing op de arbeidsmarkt

Beschrijving en beleving.

Auteurs: Wiljan van den Berge, Jan Dirk Vlasblom, Jos Ebregt, Lisa Putman, Jochem Zweerink en Marloes de Graaf-Zijl.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0887 5.
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Verdringing is een begrip dat mensen vaak en snel in de mond nemen en waar ook veel meningsverschil en spraakverwarring over bestaat. Het is geen neutraal begrip; het klinkt negatief.

De één neemt de baan in van een ander en dat impliceert voor veel mensen een probleem. Maar wat als die ander na verloop van tijd een andere baan vindt, spreken we dan nog steeds van verdringing?

Of wat als de baan van de één niet altijd in de plaats komt van de baan van een ander?

Daarom is inzicht in het bestaan van verdringing en de mechanismen essentieel.

In deze publicatie bieden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dit inzicht door aandacht te besteden aan de verdringing die mogelijk optreedt door migratie, veranderingen in de leeftijds- en opleidingssamenstelling van de beroepsbevolking en activerend arbeidsmarktbeleid. Dat doen zij niet alleen door objectief te onderzoeken of er sprake is van verdringing, maar ook door mensen die daar mogelijk door worden getroffen, te vragen hoe zij tegen verdringing aankijken.

Gebruikte databestanden