Dr. L. (Lisa) Putman

Dr. L. (Lisa) Putman

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Langdurige zorg, participatie
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
E-mailadres
l.putman@scp.nl

Sinds september 2012 is Lisa Putman als wetenschappelijk medewerker werkzaam bij het SCP, waar zij met name onderzoek verricht naar de langdurige zorg. Zij studeerde Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna werkte zij bij de toenmalige Ziekenfondsraad, economisch onderzoeksbureau Nyfer en SISWO, Instituut voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Van 2005 tot 2012 was Lisa Putman als docent verbonden aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Naast haar werkzaamheden als docent verrichtte zij onderzoek naar werkwaarden en hun invloed op arbeidsmarktgedrag. Op dit onderzoek promoveerde zij in maart 2013.

Beknopte bibliografie

Debbie Verbeek-Oudijk, Isolde Woittiez, Evelien Eggink en Lisa Putman (2015). Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011. Een vergelijking van de langdurige zorg van 50-plussers in zestien Europese landen. SCP-publicatie 2015-27.

Ab van der Torre en Lisa Putman, Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012, Een nulmeting, SCP-publicatie 2015-19.

Isolde Woittiez, Lisa Putman, Evelien Eggink en Michiel Ras. (2014) Zorg beter begrepen. Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. SCP-publicatie 2014-36.

Debbie Verbeek-Oudijk, Isolde Woittiez, Evelien Eggink en Lisa Putman. (2014). Who cares in Europe? A comparison of long-term care for the over-50s in sixteen European Countries. SCP-publication 2014-9.

Klarita Sadiraj, Michiel Ras, Lisa Putman en Jedid-Jah Jonker. (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen; Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017, SCP-publicatie 2013-34.