Alle ballen in de lucht

Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven.

Auteur: Anne Roeters (redactie).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0899 8.
Volgnummer 2018-34.

Tijdsbestedingsdata zijn een rijke bron van gegevens, omdat ze zicht bieden op het gedrag van Nederlandse burgers in een breed scala van domeinen.

Alle ballen in de lucht.

Hoe mensen hun schaarse uren en minuten besteden zegt veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen.

Dit project is de hoofdrapportage van de meest recente data van het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) die gedurende 2016 verzameld zijn.

Het rapport beschrijft de tijdsbesteding van Nederlanders, maar analyseert ook de achtergronden.

De nadruk in het rapport ligt op de samenhang tussen tijdsbesteding en de kwaliteit van leven en de verschillen tussen mensen in verschillende levensfasen.

Gebruikte databestanden

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)