Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdsbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een dagboek bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is.

In 2006 is het TBO voor het eerst uitgevoerd conform de richtlijnen voor tijdsbudgetonderzoeken van Eurostat (HETUS-richtlijnen). De belangrijkste verschillen met het TBO 'oude stijl' zijn: doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder, ook tijdens vakanties, met episodes van 10 minuten in plaats van 15 minuten in de dagboeken, open vragen voor de activiteiten, ook nevenactiviteiten, en telefonische interviews. Het TBO2006 werd geïmplementeerd als maatwerk in het kader van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Vanaf 2011 is het TBO in samenwerking met het CBS gehouden.

De TBO-bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, vanaf 2006: Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: PTT-afgiftepuntenbestand, vanaf 2005 Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode: drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; stratificatie naar gemeente
in 2005: tweetrapssteekproef: postcodegebied, persoon; clusters per postcodegebied met stratificatie naar stedelijkheidgraad en regio
vanaf 2011/12: maandelijks een gestratificeerde tweetrapssteekproef: deelgemeente, persoon, gestratificeerd naar Corop × interviewregio

Verzamelmethode: mondelinge vragenlijst, vanaf 2000 computer ondersteund (CAPI); dagboek

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en anderen, vanaf 2011: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: TBO 1975-2005: IntomartGfK, TBO 2006: Socialdata, vanaf TBO2011/12: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: vijfjaarlijks, sinds 1975

Weging: naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad/stedelijkheid, plaats in het gezin (tot 2000), gezinssituatie (2000) en werkzaamheid/inkomensbron
vanaf 2011: op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, werkzaamheid, samenstelling huishouden, huishoudinkomen, huishoudgrootte, positie in huishouden en invulmaand.

TBO 2016

Veldwerkperiode: december 2015 - december 2016

Verslagperiode: dagboekjes in principe in de week na het invullen van de beginvragenlijst

Steekproef: 5209 uitgezette vragenlijsten

Respons: 2757 personen met beginvragenlijst (53%),  2389 personen met dagboekje en 2310 personen met slotvragenlijst (44%)

TBO 2011/2012

Veldwerkperiode: maart 2011 - maart 2012

Verslagperiode: dagboekjes in principe in de week na het invullen van de beginvragenlijst

Steekproef: 4976 uitgezette vragenlijsten

Respons: 2395 personen met beginvragenlijst (48%),  2008 personen met dagboekje en 2004 personen met slotvragenlijst (40%)

Oudere TBO's

TBO'75 (P0319)

Veldwerkperiode: oktober 1975

Verslagperiode: dagboek: 5-11 oktober en 12-18 oktober 1975

Respons: 1309 personen (76%)

TBO'80 (P0640)

Veldwerkperiode: oktober 1980 - november 1980

Verslagperiode: dagboek: 5-11 oktober en 12-18 oktober 1980

Respons: 2730 personen (54%)

TBO'85 (P0926)

Veldwerkperiode: oktober 1985 - november 1985

Verslagperiode: dagboek: 29 september - 5 oktober en 6-12 oktober 1985

Respons: 3263 personen (54%)

TBO'90 (P1183)

Veldwerkperiode: oktober 1990 - november 1990

Verslagperiode: dagboek: 30 september - 6 oktober en 7-13 oktober 1990

Respons: 3415 personen (49%) (3158 volledige cases en 257 onvolledige cases)

TBO'95 (P1383)

Veldwerkperiode: oktober 1995 - november 1995

Verslagperiode: dagboek: 1-7 oktober en 8-14 oktober 1995

Respons: 3227 personen (18%)

TBO2000 (P1576)

Veldwerkperiode: oktober 2000 - november 2000

Verslagperiode: dagboek: 1 7 oktober, 8 14 oktober en 29 oktober   4 november 2000

Respons: 1813 personen (25%)

TBO2005 (oude stijl) (P1723)

Veldwerkperiode: basisinterview 1 aug. 2005 - 4 okt. 2005; slotinterview 10 okt. 2005 - 14 nov. 2005

Verslagperiode: dagboek: 2-8 oktober en 9-15 oktober 2005

Steekproefomvang: geschoonde steekproefomvang 5950 personen

Respons: 2188 personen (37%)

TBO2006 (nieuwe stijl) (P1817)

Steekproefkader: Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)

Steekproefmethode: random selectie uit MON-respondenten, gestratificeerd naar grootte huishouden

Verzamelmethode: telefonische interviews en schriftelijke dagboekjes

Veldwerkperiode: september 2005 - februari 2007

Verslagperiode: dagboekjes: januari-december 2006

Steekproefomvang: gecorrigeerde bruto steekproef 3041 personen

Respons: 1875 personen (62%)