Ons geld

Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen.

Auteurs: Wil Portegijs.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0889 9.
Het rapport is in druk en als pdf beschikbaar.

Het verhogen van de economische zelfstandigheid van vrouwen is al decennia lang een belangrijk doel in het emancipatiebeleid. Vrouwen zouden met betaald werk ten minste 70 procent van het minimumloon moeten verdienen.

In 2017 gaat het dan om een netto inkomen van 950 euro in de maand. Dit bedrag is minimaal nodig om van te kunnen leven, mocht de vrouw er alleen voor komen te staan.

Met 40 procent van de relaties dat op de klippen loopt, is dit geen denkbeeldige kans.

Toch verdienen maar zes op de tien vrouwen genoeg om, in principe, van te kunnen leven.

In dit onderzoek is nagegaan waarom vrouwen niet meer gaan werken om meer te verdienen. Vinden vrouwen het wel belangrijk om financieel op eigen benen te kunnen staan, ook als ze een partner hebben die genoeg verdient voor beiden? En wat verwachten deze partners eigenlijk van de vrouw op financieel gebied?

Gebruikte databestanden

Emancipatie-opinies (EMOP)