Emancipatie-opinies (EMOP)

Voor de Emancipatiemonitor wordt in aanvulling op het onderzoek  Culturele veranderingen in Nederland (CV) een onderzoek naar emancipatie opinies gehouden. Hierbij worden vragen gesteld naar opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming en seksuele intimidatie en mishandeling.

Emancipatie-opinies is een onderzoek van de SCP-onderzoeksprogramma Dynamiek op de arbeidsmarkt. De EMOP-bestanden 2000-2016 zijn via DANS te verkrijgen. EMOP 2018 is verkrijgbaar via CenterData.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: tot 2008: CentERpanel, 2008 - 2012: De Onderzoek Groep, 2014 - 2016: GfK Panelservices, 2018: LISS panel

Steekproefmethode: selectie uit panel

Verzamelmethode: tot 2008: computergestuurde vragenlijst: Computer Assisted Selfcompletion Interviewing (CASI)
2008-2012: voorselectie Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI); hoofdonderzoek: self completion via internet (CAWI) of schriftelijk (PAPI)
2014 - 2016: mixed mode: online of schriftelijk (CAWI/PAPI)
2018: online (CAWI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: tot 2008: CentERdata, vanaf 2008: MarketResponse Nederland BV, vanaf 2014: GfK Panelservices Benelux, vanaf 2018: CentERdata

Frequentie: tweejaarlijks vanaf 2000

Weging: tot 2008: naar geslacht en opleidingsniveau
2008-2012: naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en internetgebruik
2014: op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau
2016: op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en district
2018: op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

EMOP2018

Veldwerkperiode: 4 juni tot en met 27 juni 2018

Steekproefomvang: 2945 personen

Respons: 2039 personen (69%)

EMOP2016

Veldwerkperiode: 31 maart tot en met 2 mei 2016

Steekproefomvang: 4131 personen (252 offline panel; 3879 online panel)

Respons: 2612 personen (63%) (156  offline panel (62%), 2456  online panel (63%))

Oudere afleveringen:

EMOP2000 (P1490)

Veldwerkperiode: 17-19 maart en 24-26 maart 2000

Steekproefomvang: 3130 personen

Respons: 1537 personen (49%)

EMOP2002 (P1597)

Veldwerkperiode: 10-14 mei 2002

Steekproefomvang: 2569 personen

Respons: 1782 personen (69%)

EMOP2004 (P1690)

Veldwerkperiode: maart 2004 (week 13)

Steekproefomvang: 2878 personen

Respons: 1807 personen (63%)

EMOP2006 (P1762)

Veldwerkperiode: maart 2006 (week 12)

Steekproefomvang: 2911 personen

Respons: 2199 personen (76%)

EMOP2008 (P1846)

Veldwerkperiode: voorselectie: 13 mei 2008 - 27 mei 2008; hoofdonderzoek: 13 mei 2008 - 9 juni 2008

Steekproefomvang: bruto steekproef uit het panel 4198 personen; telefonische voorselectie: 2350 personen

Respons: 1766 personen (75%); 1455 via internet, 311 schriftelijk

Weegfactor: tussen 0,53 en 2,71

EMOP2010 (P1847)

Veldwerkperiode: voorselectie: 31 mei 2018- 19 juni 2010; hoofdonderzoek: 31 mei 2010 - 23 juni 2010

Steekproefomvang: bruto steekproef uit het panel 4406 personen; telefonische voorselectie: 2387 personen

Respons: 1584 personen (66%); 1219 via internet, 365 schriftelijk

Weegfactor: tussen 0,54 en 2,72

EMOP2012 (Persistent identifier: urn:nbn:nl:ui:13-vfc0-hp)

Veldwerkperiode: voorselectie: 3 mei 2012- 15 mei 2012; hoofdonderzoek: 3 mei 2012 - 3 juni 2012

Steekproefomvang: bruto steekproef uit het panel 5370 personen; telefonische voorselectie: 4029 personen

Respons: 2619 personen (49%) waarvan 252 jongeren van 16-26 jaar en 233 leidinggevenden; 2098 via internet, 521 schriftelijk

Weegfactor: tussen 0,61 en 1,96

EMOP2014

Veldwerkperiode: 3 april t/m 5 mei 2014

Steekproefomvang: 3068 personen

Respons: 2155 personen (70%)