Emancipatie-opinies (EMOP)

Met het onderzoek Emancipatie-opinies worden opvattingen van de Nederlandse bevolking over emancipatie-onderwerpen in kaart gebracht. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere tde verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming en seksuele intimidatie en mishandeling.

De EMOP-databestanden 2000-2016 zijn via DANS te verkrijgen. EMOP 2018 en 2020 worden beschikbaar gesteld via CenterData.

Doelpopulatie
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek
EnquĂȘte

Steekproefeenheid
Persoon

Verzamelmethode
Tot 2008: computergestuurde vragenlijst: Computer Assisted Selfcompletion Interviewing (CASI)
2008-2012: voorselectie Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI); hoofdonderzoek: online (CAWI) of schriftelijk (PAPI)
2014 - 2016: mixed mode: online of schriftelijk (CAWI/PAPI)
2018 -2020: online (CAWI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: tweejaarlijks vanaf 2000

respons

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

2020

2064

78%

2018

2039

69%

2016

2612

63%

2014

2155

70%

2012

2619

49%

2010

1584

66%