Christenen in Nederland

Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid.

Auteurs: Joep de Hart en Pepijn van Houwelingen.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0894 3.
Het rapport is ook in druk beschikbaar.

In het rapport Christenen in Nederland brengen we een aantal belangrijke verschuivingen in godsdienstig Nederland in beeld, zoals die de afgelopen decennia vooral via enquĂȘtes geregistreerd zijn onder de bevolking.

Christenen in Nederland.

Naast bevolkingsonderzoeken en cijfers die door de kerken geleverd zijn, is gebruik gemaakt van interviews met godsdienstige leiders en observaties.

De volgende vragen waren leidinggevend voor deze studie. Welke ontwikkelingen hebben zich in ons land voorgedaan in de kerkelijkheid en christelijke gelovigheid? In hoeverre weerspiegelen ze het internationale beeld en hoe ziet dat beeld er uit?

Lopen de ontwikkelingen uiteen per confessioneel milieu; zien ze er anders uit voor rooms-katholieken dan voor protestanten? Doen ze zich bij jong en oud op dezelfde mate en wijze voor? Wat betekenen ze voor de Nederlandse samenleving?

Deze publicatie is de 2e van 3 studies naar religie en spiritualiteit. In de 1e studie De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld werden de religieuze ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Nederland beschreven en geduid. De 3e publicatie zal ingaan op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet-gelovigen.

Gebruikte databestanden

  • Culturele veranderingen in Nederland (CV)
  • European Social Survey (Europese Commissie/European Science Foundation)
  • God in Nederland (KRO)
  • International Social Survey Programme (ISSP) (Vrije Universiteit Amsterdam)