Culturele veranderingen in Nederland (CV)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 1975 het onderzoek Culturele Veranderingen (CV) in Nederland uit. Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. Aan het eind van de vragenlijst van CV is aan respondenten gevraagd om deel te nemen aan de schriftelijke vragenlijst SCP Leefsituatie Index (SLI).

Vanaf 2008 wordt het onderzoek Culturele Veranderingen in samenwerking met het CBS uitgevoerd, vanaf 2017 onder de naam ‘Veranderend Nederland’ (VNL).

De databestanden zijn verkrijgbaar via DANS Datastation.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandssprekende bevolking vanaf 16 jaar in particulier huishouden.

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Mondelinge vragenlijst; vanaf 1998 wordt de mondelinge vragenlijst met behulp van de computer afgenomen (CAPI).

Steekproefeenheid: Vanaf 2008: persoon. Vóór 2008: adres, persoon

Opdrachtgever: Vanaf 2008: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vóór 2008: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Frequentie en looptijd: 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979 tot en met 1998, m.u.v. 1982, 1984 en 1990; vanaf 2000 tweejaarlijks. In 2017 en 2019 doorlopend. In 2020 en 2021 is door corona het veldwerk in de veldwerperioden januari 2020 tot en met maart 2022 door de Corona maatregelen twee keer stilgelegd en weer hervat toen dit weer mogelijk was.