Culturele veranderingen in Nederland (CV)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 1975 het onderzoek Culturele Veranderingen (CV) in Nederland uit. Doel van CV is vaststellen welke opvattingen “de Nederlander” heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd.

Culturele Veranderingen wordt face-to-face (CAPI) afgenomen bij respondenten van 16 jaar en ouder, met een netto respons van 2000 personen.

De bestanden worden onder andere gebruikt in De Sociale Staat van Nederland.

Vanaf 2008 wordt het onderzoek Culturele Veranderingen in samenwerking met het CBS uitgevoerd.

In de Vragenbank Culturele Veranderingen staan de vragen en variabelen van de reeks Culturele Veranderingen tot en met 2012.

De databestanden zijn verkrijgbaar via DANS met DOI 10.17026/dans-zpa-9uwp.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandssprekende bevolking vanaf 16 jaar in particulier huishouden.

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Mondelinge vragenlijst; vanaf 1998 wordt de mondelinge vragenlijst met behulp van de computer afgenomen (CAPI).

Steekproefeenheid: Vanaf 2008: persoon. Vóór 2008: adres, persoon

Opdrachtgever: Vanaf 2008: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vóór 2008: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Frequentie en looptijd: 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979 tot en met 1998, m.u.v. 1982, 1984 en 1990; vanaf 2000 tweejaarlijks. Vanaf 2017 doorlopend.

Respons:

Culturele veranderingen

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

2019

          1297

58%

2017-2018

          2603

58%

2016-2017

          2690

51%

2014-2015

          2567

53%

2012-2013

          2795

57%

2010-2011

          2936

60%

2008-2009

          1963

52%

2006-2007

          2104

58%

2004-2005

          2300

60%