Werk en mantelzorg

Kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk.

Auteurs: Alice de Boer, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0904 9.

In Nederland geven vele werkenden hulp aan zieke huisgenoten, familieleden en vrienden. Deze hulp wordt ook wel mantelzorg genoemd.

In dit rapport wordt beschreven hoe en voor wie mensen mantelzorg met hun baan combineren.

Vaak gaat die combinatie goed, mede doordat mensen deze taken op andere dagen doen.

Soms hangt het helpen samen met een lagere kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld bij mensen die intensief hulp geven of die het gevoel hebben dat ze wel hulp moeten geven omdat er niemand anders is. Contact met de leidinggevende over de mantelzorg en flexibel werk kan de kwaliteit van leven van mantelzorgende werkenden verbeteren.

Gebruikte databestanden

Informele zorg (IZG)