Informele zorg (IZG)

Om een beeld te krijgen van de situatie in de informele zorg, zowel qua mantelzorgers als qua andere zorgvrijwilligers, is gekeken wat de feitelijke omvang van de informele zorg is, bij welke groepen de bereidheid om (meer of andere) informele zorg te geven groter is dan bij anderen en met welke kenmerken  het (willen) geven samenhangt.

Dit onderzoek sluit min of meer aan op de survey naar informele hulpverlening / mantelzorg (IH) uit 2001, 2007 en 2008.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige, niet-institutionele bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: internetvragenlijst (CAWI), telefonische benadering (CATI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: 2014, 2016, 2019

IZG2019

Veldwerkperiode: 10 september 2019 tot en met 10 januari 2020

Steekproefomvang: 38.923 personen

Respons: 12.348 personen (8800 via CAWI, 3548 via CATI)

IZG2016

Veldwerkperiode: 13 september tot en met 11 december 2016

Steekproefomvang: 18.882 personen

Respons: 7166 personen (3871 via CAWI, 3295 via CATI)

IZG 2014

Veldwerkperiode: 11 september 2014 tot en met 31 december 2014

Steekproefomvang: 18.000 personen

Respons: 7330 personen (3915 via CAWI, 3415 via CATI)