Onder de pannen zonder gas?

Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven.

Auteurs: Anja Steenbekkers en Samantha Scholte.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0920 9.

Wereldwijd zijn er steeds meer aanwijzingen dat klimaatverandering sneller gaat dan eerder gedacht.

Onder de pannen zonder gas

In het klimaatakkoord  van Parijs  zijn mondiale afspraken gemaakt over CO2-reductie - onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen te minderen.

Eén van de onderdelen in het Nederlandse klimaatbeleid is de transitie naar aardgasvrije wijken.

De komende decennia zullen circa 8 miljoen bestaande woningen (en andere gebouwen) van het aardgas af moeten en alternatieve bronnen voor ruimteverwarming, warm water en koken krijgen. Gemeenten en regio’s zijn nog tot 2021 bezig om plannen op wijkniveau te maken.

De omslag naar aardgasvrije woningen zal niet aan burgers voorbij gaan. Zowel huurders als woningeigenaren zullen geconfronteerd worden met maatregelen die tot achter de voordeur reiken en in hun portemonnee voelbaar zijn. Maar wat het precies voor hen gaat betekenen hangt erg af van de context van de wijk en de buurt en welke oplossing de gemeente daarbij voor ogen heeft. En natuurlijk ook van de concrete mogelijkheden die ze zien voor hun eigen woning en huishouden.

In dit rapport Onder de pannen zonder gas? doen we verslag van een verkennende studie met als doel inzicht te krijgen in hoe burgers de omslag naar aardgasvrij wonen beleven. De context vormt de gastransitie zoals recentelijk ingezet door het Rijk en de (veelal nog niet concrete) keuzes en beleidsmaatregelen door de gemeentelijke overheid. Het burgerperspectief is breed aangevlogen en omvat zowel kennis en beleving, waarden en opvattingen, houdingen en gedragsintenties. Het onderzoek is gebaseerd op vier focusgroepen met woningeigenaren.