Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers editie 2

Centrale thema's: inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.

Auteurs: Patricia van Echtelt, Lisa Putman en Marian de Voogd-Hamelink
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0927 8

De arbeidsmarkt is volop in beweging. In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel te vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waarvoor werkgevers staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig.

Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot ‘onbenut arbeidspotentieel’: mensen die geen werk hebben of die minder uren werken dan gewenst. Vrouwen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.

Om te achterhalen of werkgevers een inclusief personeelsbeleid hebben en wat zij doen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers is het van belang allereerst te schetsen hoe de arbeidsorganisaties er voor staan.

De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2019 besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in het personeelsbeleid in de periode 2007/‘08 – 2017/‘18. De publicatie is gebaseerd op het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers.