Mantelzorgers in het vizier

Beleidssignalement mantelzorg

Auteurs: Alice de Boer, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0929 2

Deze publicatie biedt een overzicht van de beschikbare kennis en de kennishiaten ten aanzien van de bereidheid om mantelzorg te geven, de factoren die samenhangen met overbelasting bij mantelzorgers en het gebruik van mantelzorgondersteuning.

Jaarlijks geven miljoenen Nederlanders hulp aan zieke naasten zoals een partner, een dementerende ouder, een kind met een verstandelijke beperking of een buurman. Velen gaat het hulp geven goed af; zij combineren deze met werk, school of gezin. Toch zijn er ook grenzen aan wat mensen kunnen en willen doen en voor wie. Een deel van de mantelzorgers is overbelast. Beschikbare ondersteuning wordt door mantelzorgers weinig gebruikt.

De verwachting is dat de druk op mantelzorgers toeneemt, mede omdat er steeds meer ouderen komen die ondersteuning of hulp nodig hebben. Het is dan ook van groot belang om mantelzorgers en de grenzen die mensen daarbij ervaren in het vizier te houden, zodat zij nu en in de toekomst op een verantwoorde wijze die hulp kunnen blijven bieden.

Gebruikte databestanden

Informele zorg (IZG)