Samenvatting Eindevaluatie van de Participatiewet

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werking van de Participatiewet geëvalueerd.

Auteur: Maroesjka Versantvoort

In dit magazine zijn de samenvatting van het rapport Eindevaluatie van de Participatiewet' en diverse interviews met mensen uit de doelgroepen en werkgevers samengevoegd.