Samen zijn we sterk

De burger en het klimaat- en energiebeleid: een reflectie

Auteur(s): Christine Carabain, Yvonne de Kluizenaar
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0936 0

Aanleiding tot het schrijven van het essay Samen zijn we sterk was een vraag in de zomer van 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de ontwikkeling van een lange termijn strategie voor het klimaat- en energiebeleid voor de Europese Commissie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau werd gevraagd in een essay te reflecteren op het burgerperspectief.

Het onderzoek van het programma Duurzame Samenleving van het Sociaal en Cultureel Planbureau richt zich op het burgerperspectief van de energie- en klimaattransitie.

Dit essay gaat in op de rol van de burger, draagvlak en participatie en de daaruit volgende aandachtspunten voor beleidsmakers.