Dr. Y. (Yvonne) de Kluizenaar

Dr. Y. (Yvonne) de Kluizenaar

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Energietransitie, duurzaamheid
Werkt bij
Programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen
E-mailadres
y.de.kluizenaar@scp.nl

Yvonne de Kluizenaar studeerde Milieuhygiëne aan de landbouwuniversiteit Wageningen (WUR). Van 2000 tot 2018 was zij verbonden aan de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), waar zij onder meer onderzoek deed naar aspecten van energietransitie en effecten van de fysieke leefomgeving op welbevinden en gezondheid. Zij promoveerde daarnaast in 2015 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (Maatschappelijke gezondheidszorg, ErasmusMC).

Duurzame samenleving

Sinds 2018 werkt Yvonne als wetenschappelijk medewerker bij het SCP. De afgelopen jaren was zij betrokken bij de ontwikkeling van programma Duurzame Samenleving, met maatschappelijke en sociale aspecten van de duurzaamheidstransitie als focus. Momenteel richt zij zich binnen het programma Burgervisies, beleidsvisies en gedragingen op verduurzaming vanuit het burgerperspectief. 

Beknopte bibliografie

De Kluizenaar, Y. en P. Flore (2021). Klimaataanpak: Toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

De Kluizenaar, Y., A. Steenbekkers, W. Mensink en A. van den Broek (2021). Verduurzaming bezien vanuit burgerperspectief. Signalement 16 april 2021. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Steenbekkers, A., R. Fransman en Y. de Kluizenaar (2021). Woningverduurzaming: Kunnen en willen betekent nog niet doen. Drijfveren en ervaren barrières bij woningverduurzaming. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Kluizenaar, Y. de, C. Carabain en A. Steenbekkers (2020). Klimaatbeleid en de samenleving. Een korte samenvatting van inzichten uit het SCP-onderzoek op het vlak van duurzame samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

De Kluizenaar, Y., S. Scholte, T. de Wilde en A. Steenbekkers (2020). Steun voor de overgang naar een aardgasvrije woningvoorraad in 2050 : Verschillen tussen groepen en verklarende factoren. In: Mens en Maatschappij 95(3):197-211. 

Scholte, S., Y. de Kluizenaar, T. de Wilde, A. Steenbekkers en C. Carabain (2020). Op weg naar aardgasvrij wonen. De energietransitie vanuit burgerperspectief. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Carabain C. en Y. de Kluizenaar (2019). Samen zijn we sterk - De burger en het klimaat- en energiebeleid: een reflectie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.