Arbeidsmarkt in kaart: werkenden en niet-werkenden editie 2

Publicatie: Arbeidsmarkt in kaart: werkenden en niet-werkenden editie 2
Auteur: Edith Josten
ISBN: 9789 0377 0948 3

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder groeit en dat mensen tot op steeds latere leeftijd blijven werken. Ze vindt het daarom belangrijk dat werkenden hun kennis en vaardigheden bijhouden en in geval van werkloosheid actief op zoek gaan naar werk. Daarnaast wil de overheid de afstemming tussen werk en privéleven vergemakkelijken, in de hoop dat mensen dan meer uren willen werken.

Deze digitale publicatie laat zien wat er tussen 2004 en 2018 gebeurde op de volgende terreinen: verwachtingen van werkenden over hun pensioenleeftijd, doorstroom vanuit tijdelijk werk naar vast, baanwisselingen en zoekgedrag, scholingsdeelname, type werktijden, en zorg voor anderen. De publicatie bestaat uit meerdere, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’ die elk één vraag beantwoorden, bijvoorbeeld: ‘Wanneer denken werkenden te zullen stoppen met werk?’ of: ‘Neemt een leven lang leren onder werkenden toe?’

De cijfers gaan over mensen van 16-65 jaar, exclusief scholieren en studenten. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de Arbeidsmarktpanels.