Dr. E.J.C. (Edith) Josten

Dr. E.J.C. (Edith) Josten

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Arbeidsmarkt
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
Telefoonnummer
06 1106 7901
E-mailadres
E.josten@scp.nl

Edith Josten studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1992 en 2001 werkte ze bij de Universiteit van Tilburg. Hier promoveerde ze op een onderzoek naar de gevolgen van langere werkdagen voor de vermoeidheid, prestaties en tevredenheid van werknemers.

Arbeidsmarkt

Vanaf 2001 werkte Edith bij het ministerie van SZW en vervolgens bij het onderzoeksinstituut OSA. Bij de OSA deed zij onder andere onderzoek naar de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Sinds 2007 werkt ze bij het SCP. Ze houdt zich bezig met onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld naar oudere werknemers, tijdelijk werk, arbeid en mantelzorg, en de positie van laagopgeleiden.

Beknopte bibliografie

  • Josten, E. & R. Schalk (2016). Wat zijn de effecten van demotie? Een update van onderzoek. In: Tijdschrift voor HRM, jg. 19, nr. 2, p. 1-15.
  • Graaf-Zijl, M. de, E. Josten, S. Boeters, E. Eggink, J. Bolhaar, I. Ooms, A. den Ouden en I. Woittiez. De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025. Den Haag: Centraal Planbureau/Sociaal en Cultureel Planbureau (2015).
  • Josten, E. en A. de Boer. Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Den Haag: SCP (2015).
  • Josten, E., J.D. Vlasblom en C. Vrooman. Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers. Notitie ten behoeve van de IBO-werkgroep zzp. Den Haag: SCP (2014)
  • Vlasblom, J.D. en E. Josten. Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers. Eerste resultaten uit het Arbeidsaanbodpanel, najaar 2012. Den Haag: SCP (2013).