Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie


Digitale publicatie:  Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie
Auteurs: Dit onderzoek is uitgevoerd onder redactie van SCP, CBS, RIVM en WODC.
ISBN: 978 90 377 0947 6

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruitgegaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. Syriërs die in 2014 in Nederland aankwamen nemen vaak een gunstigere positie in dan degene die later kwamen: ze hebben vaker een taalcursus en inburgering afgerond, de psychische gezondheid is meer verbeterd, het aandeel met een bijstandsuitkering is gedaald en men heeft vaker betaald werk: van degenen die in 2014 naar Nederland kwamen heeft in 2019 ruim twee vijfde een betaalde baan, van de Syriërs die in 2016 aankwamen, heeft een vijfde betaald werk. Daaruit blijkt dat verblijfsduur er toe doet. Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie. Een rapport van het SCP in samenwerking met het WODC, RIVM en CBS.