Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers

Auteurs: Alice de Boer, Renske Hoefman, Mirjam de Klerk,
Inger Plaisier en Simone de Roos

Houd bij een mogelijke tweede coronagolf rekening met mantelzorgers. Als bijvoorbeeld de thuiszorg of dagbesteding wordt afgeschaald of stopgezet neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers toe.