SCP-coronakompas: Vertrouwen

Politiek en sociaal vertrouwen in tijden van corona

Auteur: Joep Schaper

De coronamaatregelen die gericht zijn op het indammen van de epidemiologische verspreiding van het virus grijpen diep in op hoe we werken, hoe we Ieven, hoe we leren en hoe we zorgen. Om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in de toekomst beheersbaar te houden, is het van belang om de effecten die corona op ons algehele welzijn heeft, mee te wegen in de huidige besluitvorming. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar?