Welbevinden ten tijde van corona

Auteurs: Inger Plaisier, Fieke Wagemans en Mirjam de Klerk

Maatschappelijke effecten corona

In deze beknopte publicatie actualiseren we de eerste bevindingen over het welbevinden met metingen in oktober. In een volgende, veel uitgebreidere publicatie bespreken we de gevolgen van de coronacrisis voor de kwaliteit van de samenleving vanuit een breder perspectief.

Gebruikte databestanden