Maatschappelijke Effecten van Corona (MEC)

De coronapandemie, en de maatrelen die genomen zijn om deze in te dammen, heeft impact op de gehele samenleving. Het SCP doet onderzoek naar deze maatschappelijke gevolgen van corona. Het doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op (middellange termijn) effecten van de coronacrisis op de kwaliteit van de samenleving. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het panel van de Langlopende Internet Studies voor de Sociale  wetenschappen (LISS- panel) van Centerdata (Tilburg University). Het longitudinale karakter van een panel biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op zowel de actuele stand als op ontwikkelingen in de tijd.

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Online vragenlijst

Steekproefeenheid: Persoon

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau

Frequentie en looptijd: herhaald

Respons

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

2020 - juli

2207

75%

2020-okt

2433

83%