Slotbeschouwing van de reeks ‘De veranderende wereld van werk'

Een verkenning van de kwaliteit van werk in de toekomst

Auteurs: Anne Roeters, Patricia van Echtelt, Cok Vrooman, Jan Dirk Vlasblom en Martin Olsthoorn
ISBN: 978 90 377 0980 3

In de onderzoekserie ‘De veranderende wereld van werk’ deed het SCP in 2021 onderzoek naar de thema’s platformisering, robotisering en de combinatie van werken, zorgen en leren. Het SCP keek hierbij vanuit de leefwereld van werkenden naar de kwaliteit van werk. Deze slotbeschouwing is het laatste deel van de onderzoekserie.

In de slotbeschouwing signaleert het SCP dat het hebben van een baan en de hoogte van een inkomen niet de enige factoren zijn die invloed hebben op de kwaliteit van werk. Ook het welzijn van mensen, de inhoud van het werk, ervaringen op de werkvloer, zelfontplooiing en ruimte voor initiatief spelen een belangrijke rol. Toekomstgericht arbeidsmarktbeleid dient daarom oog hebben voor de verantwoordelijkheden die werkenden naast hun werk hebben en ruimte houden voor eigen inbreng van werkenden.