Slotbeschouwing van de reeks ‘De veranderende wereld van werk'

Een verkenning van de kwaliteit van werk in de toekomst

Auteurs: Anne Roeters, Patricia van Echtelt, Cok Vrooman, Jan Dirk Vlasblom en Martin Olsthoorn
ISBN: 978 90 377 0980 3

Vandaag publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het laatste deel van de onderzoekserie over de veranderende arbeidsmarkt. Het SCP signaleert dat de kwaliteit van werk niet alleen gaat om het hebben van een baan en de hoogte van een inkomen, maar ook het welzijn van mensen raakt. Daarbij spelen de inhoud van het werk, ervaringen op de werkvloer, zelfontplooiing en ruimte voor initiatief een belangrijke rol. Toekomstgericht arbeidsmarktbeleid moet oog hebben voor de verantwoordelijkheden die werkenden naast hun werk hebben.