Dr. M. (Martin) Olsthoorn
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. M. (Martin) Olsthoorn

Functie
Programmaleider Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
Specialisme
Arbeid en inkomen
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
E-mailadres
m.olsthoorn@scp.nl

Martin Olsthoorn studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na zijn afstuderen in 2010 werkte hij van 2011 tot 2015 aan diezelfde universiteit aan een proefschrift over de relatie tussen baankenmerken, de institutionele omgeving, en flexibele en precaire arbeidsrelaties. Momenteel is hij programmaleider van het programma ‘Participatie, Talentontwikkeling en Kansengelijkheid’. Daarmee is hij verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma naar de deelname van burgers op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, en onder meer op de terreinen van mantelzorg, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Dit met een specifiek accent op de relatie met kansengelijkheid en talentontwikkeling.

Bibliografie

  • Olsthoorn, M., L. Herweijer, A. Merens, S. Muns en L. Putman (2020). Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Olsthoorn, M., P. Koot, S. Hoff, M. Ras, B. van Hulst, J. Wildeboer Schut, J. Arts, B. Goderis, L. Thijssen, M. de Haard, M. Vlekke en E. Verkade (2020). Kansrijk armoedebeleid. Den Haag: CPB|SCP.
  • Olsthoorn, M., E. Pommer, M. Ras, A. van der Torre en J. Wildeboer Schut (2017). Voorzieningen verdeeld: Profijt van de overheid in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • M. Olsthoorn (2015). Flexible employment, precarious employees? Job-, employer and institutional explanations for numerical flexibility, and its relation to precarious employment. PhD Thesis, Amsterdam: University of Amsterdam.