Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek

Auteurs: Sarah Hardus en Roelof Schellingerhout (beiden SCP), Melchert Reudink en Olav-Jan van Gerwen (beiden PBL), en Stefan Thewissen (CPB).

De drie planbureaus (SCP, PBL en CPB) willen de overheid actief informeren over de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart. Zij zetten daartoe concrete stappen met de ontwikkeling van een analyse-instrumentarium. Het doel is toekomstige effecten van beleid op verschillende maatschappelijke vraagstukken te analyseren zodat het mogelijk is om uitspraken te doen over ontwikkelingen. In deze voortgangsrapportage geven de drie planbureaus aan waar ze na één jaar staan en wat de ontwikkelagenda is voor de komende jaren.