Nederland in Beeld (NIB) onderzoeksbeschrijving

Nederland in Beeld (NIB) is een doorlopend onderzoek, dat gaat over wat de inwoners van Nederland belangrijk vinden in het leven, hoe ze over de toekomst denken, hoe ze aankijken tegen klimaatverandering, wat mensen doen in het dagelijks leven en welke invloed hun gezondheid en sociale contacten op het leven hebben. De vragenlijst heeft een vast deel kernvragen, en een deel met vragen dat periodiek wijzigt.

Het NIB wordt uitgevoerd in samenwerking met het CBS en is in de zomer van 2021 van start gegaan. Iedere maand wordt een groep inwoners in Nederland ouder dan 18 jaar door het CBS benaderd met de vraag of ze  een vragenlijst willen invullen. Samen geven deze respondenten een goed beeld over de bevolking van Nederland.