Jaarplan Sociaal en Cultureel Planbureau 2023

Beeld: ©Rob Poelenjee

De in dit jaarplan beschreven onderzoeksprogramma’s vormen samen onze integrale onderzoeksagenda. Belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals brede welvaart, participatie, structurele ongelijkheid en sociale cohesie maken onderdeel uit van deze onderzoeksagenda. Het Jaarplan 2023 is onderdeel van het Meerjarenplan 2021-2025 van het SCP.