Zet mens en samenleving centraal tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen

Sociaal-maatschappelijk perspectief voor verkiezingsprogramma’s en beleid.

Beeld: ©ANP

Het gevallen kabinet laat een samenleving achter waarin verschillende grote vraagstukken niet zijn opgelost en het vertrouwen van burgers in de politiek laag is. Bij het ontwikkelen van de  verkiezingsprogramma’s is het daarom van belang dat politieke partijen niet alleen nadenken over de opgaven waar Nederland voor staat, zoals woningbouw, stikstofreductie, zorg en migratie. Partijen  moeten ook oog hebben voor de manieren waarop politieke keuzes in deze opgaven uitpakken in het dagelijks leven van mensen. En voor de samenleving als geheel.