Wat willen Nederlanders van de EU?

Nederlanders zijn voor meer inzet vanuit de Europese Unie (EU) op immigratie/vluchtelingen, klimaat/milieu en bestrijding van terrorisme en criminaliteit. Ook het verlagen van de kosten van de EU heeft prioriteit.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Wat willen Nederlanders van de EU?

Hogeropgeleiden en EU-voorstanders vragen vaker aandacht voor het klimaat, lageropgeleiden en EU-tegenstanders willen juist aandacht voor terrorismebestrijding en het tegengaan van geld- en tijdverspilling.

De aanpak van immigratie van buiten de EU heeft in beide groepen prioriteit.

Het valt verder op dat discussies zijn doordrenkt van ambivalentie: mensen willen veel samen met gemeenschappelijke uitgangspunten, harde afspraken en strenge controle. Tegelijkertijd geven burgers aan dat zij sterk gehecht zijn aan nationale identiteit, de eigen vrijheid en wil men het liefst een kleine EU op grote afstand.

Over het onderzoek

Wat willen burgers van de Europese Unie (EU)? Dat was de vraag in de burgerconsultaties die in 2018 op initiatief van de Franse president Macron in de EU zijn opgezet. Voor Nederland leverde het SCP eind 2018 een bijdrage aan deze burgerconsultaties. Het SCP gebruikte hiervoor bestaand en nieuw onderzoek.

In het vandaag verschenen rapport is de bijdrage uitgewerkt en deels geactualiseerd. Met behulp van enquêtes, een onlinedialoog en focusgroepen schetsen we een representatiever en genuanceerder beeld van de bevolkingswensen en -zorgen dan is gedaan met de consultaties elders. Die spraken vooral mensen aan met een positieve instelling tegenover verdere Europese integratie.

Debat ‘Wat wil de Nederlander met Europa?’

Twee dagen voor de Europese Verkiezingen organiseert sociaal lab De Tussenruimte een debat over wat de Nederlander met Europa wil. Paul Dekker presenteert hier de resultaten van het onderzoek Wat willen Nederlanders van de EU?

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Paul Dekker, telefoon 06 24 89 25 76 of via e-mail: p.dekker@scp.nl en Josje den Ridder, telefoon 06 15 24 68 48 of via e-mail: j.den.ridder@scp.nl.