Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?

Een verkenning met enquêtes, een onlinedialoog en focusgroepen.

Auteurs: Paul Dekker en Josje den Ridder.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0914 8.

Wat willen burgers van de Europese Unie (EU)? Dat was de vraag in de burgerconsultaties die in 2018 op initiatief van de Franse president Macron in de EU zijn opgezet.

Wat willen Nederlanders van de Europese Unie

Voor Nederland leverde het SCP eind 2018 een bijdrage aan deze burgerconsultaties. Het SCP gebruikte hiervoor bestaand en nieuw onderzoek.

In dit rapport is de bijdrage uitgewerkt en deels geactualiseerd.

Met behulp van enquêtes, een onlinedialoog en focusgroepen schetsen we een representatiever en genuanceerder beeld van de bevolkingswensen en -zorgen dan is gedaan met de consultaties elders. Die spraken vooral mensen aan met een positieve instelling tegenover verdere Europese integratie.

Gebruikte databestanden