Leidinggevende posities ook in deeltijd mogelijk

Ook met een deeltijdbaan van 28 tot 34 uur is het mogelijk om door te stromen naar een leidinggevende functie. Maar voor een leidinggevende functie in de top worden meestal lange werkweken van meer dan 50 uur gemaakt. Doordat vrouwen minder vaak dan mannen voltijd werken en overwerken, komen zij minder vaak in de top van bedrijven terecht. Recent onderzoek van het SCP bevestigt dan ook dat vrouwen minder vaak doorstromen naar leidinggevende en topfuncties vanwege de cultuur van lange werkweken. Het is de eerste keer dat voor Nederland is onderzocht hoe de doorstroom naar leidinggevende functies op langere termijn verloopt.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit Verschillende wegen naar leidinggeven. Doorstroom van vrouwen en mannen naar leidinggevende functies. Dit onderzoek laat verschillende wegen zien om door te stromen naar (hogere) leidinggevende functies en welke factoren daarbij een rol spelen.

Zo blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat werknemers een grotere kans op een leidinggevende functie maken als zij eerder in hun loopbaan voltijd werken. Dat geldt nog sterker voor topfuncties, met name in grote bedrijven in het bedrijfsleven. Met een deeltijdbaan van meer dan 28 uur is een leidinggevende functie op middenmanagement niveau wèl bereikbaar.

Bij werknemers boven de 35 jaar hangt doorstromen naar of het behouden van een leidinggevende functie ook samen met overwerk. Door deze cultuur van overwerken en het feit dat veel vrouwen niet voltijd werken, stromen vrouwen minder vaak door naar een leidinggevende of topfunctie.

Starters op de arbeidsmarkt stromen eerder door naar het middenmanagement als zij in het bedrijfsleven werken. Doordat vrouwen minder dan mannen in het bedrijfsleven (en vaker in de non-profitsector) werken, bereiken zij minder gauw het middenmanagement.

De economische crisis die nu is ontstaan, kan op termijn leiden tot inkrimpingen en vacaturestops in bedrijven en daarmee tot minder managementlagen. Wat het effect hiervan zal zijn op de toekomstige doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies, is nu nog niet te overzien. Dat hangt mede af van de bereidheid van bedrijven om vrouwen in managementfuncties te benoemen. De in dit rapport onderzochte factoren die een rol spelen bij doorstroom naar managementfuncties zullen waarschijnlijk niet veranderen door de crisis.