Ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van leven in het verpleeghuis 2015-2019

Een aantal jaar geleden kwam de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en maakte men zich zorgen over de kwaliteit van leven in verpleeghuizen, het tekort aan personeel en de wachtlijsten in de ouderenzorg. Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten naar buiten. Om de kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is sindsdien veel geïnvesteerd. In de publicatie Het leven in een verpleeghuis schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau een algemeen landelijk beeld waarbij we breed kijken naar de ervaren kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg in verpleeghuizen in 2019 en bekijken we hoe deze aspecten zich hebben ontwikkeld in de periode 2015-2019.

Het onderzoek toont enkele positieve ontwikkelingen aan in de kwaliteit van zorg zoals die door bewoners wordt ervaren tussen 2015 en 2019. De recente investering in de verpleeghuizen is vooral zichtbaar in een lichte verbetering van de ervaren kwaliteit van de zorg. Daarnaast is de ervaren kwaliteit van leven stabiel, ondanks een lichte toename in zorgbehoefte. Eenzaamheid en pijnklachten vormen echter nog steeds een probleem en het aantrekken van meer verzorgend personeel is nog onverminderd belangrijk.

In de discussies over verpleeghuizen wordt de stem van de bewoners weinig gehoord en wordt er vooral over hen gesproken. In dit onderzoek wordt het perspectief belicht van de bewoners zelf en, indien bewoners niet in staat waren dit zelf te delen, hun vertegenwoordigers.

Het coronavirus heeft kwetsbare ouderen binnen en buiten de verpleeghuizen hard geraakt. De meest recente gegevens waarop deze publicatie is gebaseerd zijn verzameld in 2019 en schetsen dus een beeld van het leven in een verpleeghuis vóór de coronacrisis. Het voortwoeden van het coronavirus zet deze positieve ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg onder druk.